Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Papper

Till pappersindustrin produceras de i storlek största valsarna. Vi utför sprickindikeringar på tapp / gavel, reparerar stålet samt belägger och slipar. I stor sett alla valsar balanseras dynamiskt med olika balanseringsgrader från 0,4 till 6,3. Ledvalsar beläggs med Komposit ( Tricomp ) på gavlar / tapp samt in på mantel ca 100 mm, för att sedan beläggas med ”Black Diamond” ovanpå för att få en absolut tät vals utan risk för spaltkorrosion. 

 

Ledvalsar beläggs med ”Black Diamond”, tambourvalsar med Tricote i varierande hårdheter.

Vi belägger pressvalsar med allt från 200 – 10 P&J. Vi nytillverkar även rena stålvalsar för torrdelen.

Vi är även av Loctite certifierade för kompositbeläggning av ledvalsar.

Gällande valsar i präglingsverk har vi lång historik genom samarbete med Valsgravyr AB.

Valsar i mjuka Nitrilgummin till fuktverk, spårslipade limvalsar, sträckvalsar, transportvalsar är också vanligt förekommande produkter.

Slipningar utförs cylindriskt samt med bombering, spårslipningar enligt ritning eller efter kunds önskemål.

papper2